W technice chłodniczej niezbędna jest umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z butlami ciśnieniowymi. W butlach ciśnieniowych przechowywane są czynniki chłodnicze, azot jako gaz ochronny oraz tlen i propan potrzebne do zasilania palnika do lutowania.

O czym trzeba zawsze pamiętać:

  • nie wolno rzucać butlami;
  • przewożenie butli w pozycji leżącej jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostaną zabezpieczone przed toczeniem;
  • butle stojące muszą być zabezpieczone przed przewróceniem się;
  • butle z czynnikiem chłodniczym nie mogą być podgrzewane do temperatury wyższej niż 50°C;
  • puste butle do czynnika chłodniczego muszą być zawsze zamknięte;
  • w żadnym wypadku nie wolno podgrzewać butli ciśnieniowej za pomocą płomienia;
  • butla ciśnieniowa powinna być napełniana tylko tym gazem, do którego jest przeznaczona;
  • nigdy nie należy stosować butli nie oznakowanych i niewiadomego pochodzenia;
  • przy napełnianiu nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej;
  • do obsługi stacji napełniania butli i odzysku czynnika potrzebne są odpowiednie kwalifikacje.