Podobnie jak w przypadku paneli sufitowych, także w odniesieniu do oceny pokryć podłogowych stosuje się wskaźnik NRC. Na przykład posadzka betonowa charakteryzuje się NRC = 0,05, a NRC dla standardowej wykładziny to około 0,20-0,25.

Badania prowadzone przez CRI wykazały wpływ kilku czynników na wielkość wskaźnika NRC:

  • dywany o okrywie runowej ciętej strzyżonej cechują się wyższym NRC od dywanów o konstrukcji słupkowej (przy identycznych parametrach);
  • im bardziej dywan jest przepuszczalny, tym więcej energii dźwięku przenika przez jego strukturę, przekładając się na wyższe NRC;
  • okładzina montowana na miękkiej podkładce uzyskuje wyższe NRC niż identyczna wykładzina czy też dywan ułożony bezpośrednio na betonowej posadzce.

Podsumowując, warto zwrócić uwagę, że redukcja uciążliwych dźwięków niekoniecznie musi się wiązać ze znacznymi nakładami finansowymi. Często wystarczająca jest świadomość oraz podstawy wiedzy na temat wpływu kształtu, struktury, właściwości wprowadzonych elementów na natężenie oraz rozchodzenie się fal akustycznych. Niezmiernie ważne jest również uzmysłowienie sobie, że nie tylko parametry fali, ale również specyfika przekazywanej informacji wpływają zarówno na produktywność i efektywność w miejscu pracy, jak i możliwość relaksu w domowym „zaciszu”.