W technice chłodniczej niezbędna jest umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z butlami ciśnieniowymi. W butlach ciśnieniowych przechowywane są czynniki chłodnicze, azot jako gaz ochronny oraz tlen i